มวยลพบุรี

มวยลพบุรีถือเป็นมวยไทยในภาคกลาง ตัวตนของมวยลพบุรีเป็นนักมวยที่ฉลาด คล่องแคล่ว และแม่นยำ เรียกว่า หมวยเกียว หมายถึง นักมวยที่ใช้ยุทธวิธีสร้างคู่ต่อสู้ ไหวพริบ หลอกลวง หลบหลีกดี สายตาดี โจมตีและปล่อยอาวุธ หมัด เข่า ศอก อย่างรวดเร็ว. “ลพบุรีวิเศษ” และเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน ครึ่งมือถูกพันไว้ แต่ที่แปลกและโดดเด่นกว่าสายชกมวยอื่นๆ คือ มันพันรอบข้อเท้า อันเป็นเอกลักษณ์ของมวยลพบุรี สำหรับมวยไทยสายลพบุรีพบว่ามี 16 ท่า คือ ท่าที่เกิดจากการเลียนแบบและเลียนแบบสัตว์ เช่น ลิง ช้าง ซึ่งส่วนใหญ่พบในจังหวัดลพบุรีและครูบาอาจารย์ นักมวยไทยชื่อดังของลพบุรี ได้แก่ ครูแดงตาแดง ครูนวลหมื่น นายศิวะ ออกเพชร นายเย็น อบทอง นายเป๊ก ห้วยสกุล นายจันทร์ บัวทอง นายชาญ ศิวรักษ์ นายสมทรง แก้วเกิด และอาจารย์ประดิษฐ์ เล็กกองมวยไทยในจังหวัดลพบุรี มันคือประวัติศาสตร์ของมวยไทย ซึ่งเป็นมวยท้องถิ่นที่เก่าแก่ที่สุดในอาณาจักรสยาม อายุ 1,356 ปี มีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งในประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี มวยไทยสายลพบุรีมีกฎมวย 5 รอบโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบวงกลม ใช้เปลือกเจาะรูลงในโถ เมื่อชามจมน้ำว่างเปล่า การต่อสู้เข้ายึดครองทุกส่วนของร่างกาย การเปรียบเทียบมวยจะขึ้นอยู่กับเจตจำนงของนักมวย โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักหรืออายุ ไหว้ครูก็เหมือนไหว้ครูโดยทั่วไป