มวยท่าเสาและพระยาพิชัย

ท่าเสาถือเป็นมวยไทยภาคเหนือ แต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ครูมวยคนแรกคือใคร? แต่จากหลักฐานที่ปรากฏ เป็นที่ทราบกันว่าครูมวยไทยที่มีชื่อเสียงคือครูเมฆ นิ้วเท้าแตะพื้นเบา ๆ ทำให้เขาสามารถชกได้ไกล เร็ว และรุนแรง ทำให้เขาได้รับฉายาว่า “The Greatest Hits” “เร็วกว่าเสา” ส่วนกลยุทธของพระยาพิชัยดาบหักมีทั้งอ่อนและแข็ง สามารถโจมตีได้ตามสถานการณ์ รู้วิธีอยู่นำหน้าการโจมตี เรียนรู้ที่จะเปลื้องผ้าก่อนผูก เรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองและคู่ต่อสู้ ครูมวยเก่ง ได้แก่ ครูเมฆ นายทองดี ฟันขาว ครูเอี่ยม ครูเอม ครูอัมคงเขต ครูโต๊ะ ครูกลองกฤต ครูแพร์ ครูพลอย นายประพันธ์ เลี้ยงประเสริฐ นายเตา คำม่อ (เชียงใหม่) และนาย . ศรีชัยมงคล. ท่าเสาและพระยาพิชัยมวยไทยถูกตี 15 ครั้ง เตะ 10 ครั้ง เตะ 10 ครั้ง เตะเข่า 10 ครั้ง และเตะศอก 10 ครั้ง ต้องมีครูหรือดูแลครู พิธีไหว้ครูประจำปี พิธีเลี้ยงเด็กและคำนับก่อนขึ้นชก เมื่อครูชื่อดังเริ่มตาย ทำให้มวยไทยท่าเสาลดบทบาท และมีหมัดเด็ดเข้ามามากขึ้น ครูเมฆของท่าเสาเริ่มถูกลบ เอกลักษณ์ของมวยสายท่าเสาอาจสูญหายไปโดยไม่มีการอนุรักษ์ “ลาวเป่าหวายไลค์ด็อก” มวยไทย